Links

Khắc phục sự cố khi tham gia nhóm gia đình

Khi tham gia nhóm gia đình, nếu bạn gặp lỗi Khác quốc gia với người quản lý như ảnh dưới
thì dưới đây sẽ là cách khắc phục
Bước 1: Hãy vào trang https://families.google.com kiểm tra xem bạn đã tham gia vào 1 nhóm family nào chưa, nếu có bạn phải thoát nhóm cũ ra mới tham gia được nhóm mới.
còn nếu ở bước 1 bạn ra trang có hình ảnh tương tự như này
Tức là bạn chưa tham gia nhóm gia đình nào, chuyển qua bước 2
Bước 2: Chuyển hồ sơ Google về quốc gia Việt Nam như hướng dẫn dưới
Vậy là đã xong, bạn quay tải lại trang gia nhập nhóm để gia nhập thành công 😉